Tag archief dwingende groep

doorFrances Peters

‘Hoe dwingend is mijn groep?’ Zelftest op Ontmaskermanipulatie

Hoe dwingend is mijn groep?

Op de website Ontmasker Manipulatie vind je de zelftest: Hoe dwingend is mijn groep?

Deze test kun je hier gratis en anoniem doen: http://www.ontmaskermanipulatie.nl/zelftest/

Deze test meet jouw score op vijf kenmerken van dwingende groepen:

  1. Groepsdruk en -controle
  2. Afhankelijkheid van de leider
  3. Afstand tot de samenleving
  4. Gebruik van intimidatie
  5. Verlies van identiteit

Na afloop zie je de score van de test.

Ingeval je na het doen van de zelftest, met één van de makers van deze test, Arjan van Dijk of Frances Peters, hierover wil praten, ben je van harte welkom te emailen naar ontmaskermanipulatie@gmail.com. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

doorFrances Peters

De Subtiele Kracht van Geestelijk Misbruik herkennen

In het begin van die kwetsbare hersteltijd, na vertrek uit de dwingende groep, is het belangrijk om niet opnieuw in de armen te vallen van een volgende schadelijke groep of relatie. Het is geen uitzondering dat sekteverlaters meteen benaderd worden door leden van een andere, dwingende groep en je willen bedelven onder hun ‘liefde’, ‘zorg’ en (te) mooie woorden. Het begint vaak zo onschuldig: ‘Wat erg dat je dat hebt meegemaakt. Dit soort dingen gebeurt bij ons nou nooit. In onze kerk (moskee, vergaderzaal, etc.) is er echte naastenliefde en waar geloof…..’

De behoefte aan een nieuwe groep of relatie waar je je wél veilig bij voelt is vaak zó groot dat die moeilijk is te weerstaan. Het overstappen van de ene schadelijke groep naar de volgende wordt ook wel ‘culthoppen’ genoemd.

Tip: Leer eerst jezelf goed kennen, inclusief je valkuilen, vóórdat je je weer open stelt voor een nieuwe groep of relatie. Je zal dan beter in staat zijn keuzes te maken met een grotere slaagkans.

Uit het boek ‘De Subtiele Kracht van Geestelijk Misbruik’ van David Johnson & Jeff VanVonderen, hoofdstuk 17, heb ik een paar interessante ‘weetjes’ uitgelicht:

Welke val past bij welke prooi? 

Om als machtsmisbruiker invloed uit te kunnen oefenen op personen die gevoelig zijn voor die invloed moet hij allereerst in contact komen met die personen. Het is, volgens David Johnson, een kwestie van het zetten van de juiste vallen. De machtsmisbruiker stemt de vallen af op de profielen van de prooien die hij zoekt.
Die vallen bestaan uit de verschillende karakteristieke kenmerken van geestelijk machtsmisbruik.

Het punt is dat alleen een bepaald type mens valt voor een specifiek lokaas. Net zoals muizen een ander lokaas lekker vinden dan een vogel.
Het is natuurlijk niet zo dat iedereen met dat specifieke profiel in de val trapt, net zomin als alle muizen in een muizenval trappen. Het blijkt, volgens David Johnson, wel dat degene die in die specifieke val trapt, de persoon is met dat specifieke profiel.

Hier volgen de verschillende vallen tegenover de profielen van de prooien die daarin trappen:

Val 1. Machtsvertoon

Het profiel van de prooi die in die val van machtsvertoon trapt:
Verstoord Godsbeeld; extreem zorgelijk voor anderen of voor uiterlijke omstandigheden; Mensenbehager; sterke behoefte aan straf of boetedoening vanwege zijn fouten en op die manier weer oké te voelen; negeren van het innerlijk kompas uit angst te kritisch te zijn; sterke behoefte aan structuur; moeite met ‘nee’ zeggen; staan anderen toe misbruik van ze te maken.

Val 2. Prestatiegerichtheid

Het profiel van de prooi:
Perfectionist; Geeft op zonder het zelfs te proberen; alleen dingen willen doen waar hij goed in is; gebrek aan zelfdiscipline; niet kunnen toegeven dat hij fouten maakt; uitsteller; denkt dat God iemand is die meer geeft om wat hij doet, dan om wie hij is; niet kunnen ontspannen; geen plezier kunnen hebben zonder schuldgevoel; sterke behoefte aan goedkeuring van anderen; gevoel van voortdurende schaamte of zelfrechtvaardiging; hoge eisen stellend; te streng voor zijn kinderen; negatief zelfbeeld, zelfs zelfhaat; anderen voor schut zetten; defensieve vaardigheden (schuld aanpratend, rationaliserend, minimaliserend, liegend); moeite zichzelf te vergeven; moeite om Gods gave en vergeving te accepteren; egoïstisch (zelfzuchtig) voelen voor het hebben van behoeften; anderen willen redden van de consequenties van hun eigen gedragingen.

Val 3. Onuitgesproken regels

Het profiel van de prooi:
Uitstekende radar om spanning in situaties of in relaties op te merken; Gave om verborgen boodschappen te ontcijferen van anderen; zeggen dingen in code in plaats van rechtstreeks; praten over mensen in plaats van met hen. Verwachten dat anderen zijn ‘code’ begrijpen; een verborgen betekenis zoeken in wat mensen zeggen.

Val 4. Gebrek aan balans

Het profiel van de prooi:
Sterke behoefte om gedachten, gevoelens en gedrag van anderen onder controle te hebben; geen realiteitszin meer wat betreft gevoelens, behoeften en gedachten; raden maar naar wat normaal is; stress-gerelateerde ziekten; laat voortdurend ‘onveilige’ mensen te na komen; extreme vormen van ontkenning; soms zelfs last van waanvoorstellingen.

Val 5. Paranoia
Dit is een karakteristiek kenmerk van de machtsmisbruiker !

Het profiel van de prooi:
Het gevoel hebben dat áls er iets mis is of iemand van streek is, hij het moet hebben veroorzaakt; een gevoel dat als er een probleem is, hij het moet oplossen; het idee dat niemand hem begrijpt; bedreigd voelen door meningen die van hem verschillen; bang om gezonde risico’s te lopen; wantrouwend of bang voor anderen; grenzen stellen om mensen weg te houden die hem juist kunnen helpen te groeien als mens; schuldgevoelens, terwijl hij niets verkeerds gedaan heeft; moeite om mensen te vertrouwen.

Val 6: Misplaatste loyaliteit

Het profiel van de prooi:
Sterke behoefte gelijk te hebben; kritisch tegenover anderen; anderen een derdegraads verhoor geven; bekrompen denkbeelden; angst in de steek gelaten te worden; bezitterig in relaties.

Val 7: Code van geheimhouding

Het profiel van de prooi:
Zelfanalytisch; opstandig tegen structuren; voelt zich eenzaam; leidt een dubbelleven; heeft er moeite mee om hulp te vragen.’

Nogmaals, het is niet gezegd dat iedereen met dat specifieke profiel in de val trapt, net zomin als alle muizen in een muizenval trappen. Soms ben je op de verkeerde plek, op het verkeerde tijdstip.

De kunst is goed te kunnen omgaan met onze eigen sterke en zwakkere kanten en er bewust van te blijven dat er ‘jagers’ zijn, met het doel ons te strikken voor hun doeleinden. Hoe meer bedreven we daarin worden des te groter de kans dat we de val op tijd herkennen.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen met een ervaringsdeskundige?

U bent van harte welkom contact op te nemen.

doorFrances Peters

Welkom bij FreeChoice

Welkom. Ik hoop dat je hier vindt wat je zoekt.

Je bent hier op de juiste plek als je zoekt naar informatie over dwingende en/of gesloten groepen, sekten of sektarisch gedrag. Voor jezelf of voor iemand die jou dierbaar is.

Of ben je hier terecht gekomen omdat iemand jou heeft verteld over deze site, omdat die persoon meent dat de ondersteuning of informatie die jij zoekt hier te vinden is?

Het kan ook zijn dat jij op zoek bent naar een ervaringsdeskundige coach of counsellor, die je kan helpen (weer) in je eigen kracht te gaan staan, met begrip voor en inzicht in de invloeden die een rol speelden in je leven. En je kan ondersteunen bij de zoektocht wie jij bent, zónder de groep.

Je bent van harte welkom te checken of ik de coach/counsellor ben die je zoekt, óf dat ik je kan verwijzen naar een coach/counsellor die misschien beter bij je past.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.  Je kunt kiezen voor een telefonische afspraak, een Skype ontmoeting of een afspraak in persoon.