Hulpverlening

FreeChoice voor hulpverleners

Voor diegenen die opgegroeid zijn in gesloten, dwingende groepsculturen of -relaties is het een extra grote uitdaging de eigen identiteit te ontwikkelen. Na vertrek hebben velen moeite met zich aanpassen aan de ‘wereld’ buiten de groep. Die wereld werd tot dan toe vaak ervaren als een ‘gevaarlijke’ plek. Ook het omgaan met de vrijheid eigen keuzes te maken is voor veel ex-leden moeilijk. Op exploreren en zelfontwikkeling lag binnen de groep namelijk een groot taboe of oordeel. De grens tussen het privéleven en het groepsgebeuren was flinterdun. De groep kwam altijd op de eerste plaats. Voor hulpverleners met cliënten die deze achtergrond hebben kan het heel verhelderend zijn meer kennis te krijgen over de effecten op het individu die opgroeit in een dwingende groep.

FreeChoice staat voor de vrijheid eigen keuzes en beslissingen te leren nemen. Om dit vanuit het hart te kunnen doen is het vooral belangrijk een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit is voor degenen die zijn opgegroeid in dwingende groepsculturen of abusieve relaties niet zo vanzelfsprekend als dat kan zijn voor velen in de maatschappij. Voor deze personen is het een grote uitdaging hun eigen identiteit te ontwikkelen en de vrijheid te voelen hun eigen keuzes te maken.

FreeChoice geeft informatie en ondersteuning aan mensen uit dwingende groepsculturen of relaties, sterk gecontroleerde (religieuze) milieus, Nieuwe Religieuze Bewegingen, sekten, High Control Groups (HCG), geradicaliseerde of extremistische groeperingen.

1. Ten eerste biedt FreeChoice coaching en counselling aan voor mensen die opgegroeid zijn in deze milieus, en ondersteuning willen bij de zoektocht naar hun eigen identiteit.
2. Ook zijn er kort- en langdurende coach/counsellingtrajecten mogelijk ter ondersteuning van al lopende trajecten die een cliënt volgt.
3. En FreeChoice biedt presentaties aan die de bewustwording van de schadelijke gevolgen van emotionele manipulatietechnieken en geestelijk misbruik onder voorgenoemde groepen, (sub)culturen en relaties kunnen bevorderen.

Uit onderzoek is gebleken dat een voormalig sektelid die daarin is geboren en getogen voor andere uitdagingen komt te staan dan een persoon die zich op volwassen leeftijd had aangesloten. Een tweede generatie ex-sektelid heeft n.l. geen pre-sekte identiteit om op ‘terug te vallen’. De confrontatie met de werkelijkheid is onvermijdelijk en heftig. Opvang, begrip en ondersteuning zijn essentieel voor herstel.

Veel kinderen die opgroeien in een omgeving waar sprake is van schadelijke manipulatie verlaten de sekte tijdens hun tienerjaren, met alle ingrijpende gevolgen van dien, waaronder verlies van contact met familie en/of vrienden. Een aantal van deze kinderen blijven en identificeren zich volledig met de groepsidentiteit. Sommigen van hen komen op oudere leeftijd tot het besef dat hun eigen identiteit nog niet tot ontwikkeling is gekomen en maken alsnog een identiteitscrisis door.
Als u meer wilt weten, kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

 

FreeChoice
Frances Peters
T: +31332866017
M: +31610323202
Email: freechoice10@gmail.com
Website: www.free-choice.nl
KvK nr:32172433

Een kennismakingsgesprek, bij voorkeur in persoon, kost €25, exclusief BTW.
De kosten per sessie zijn €50, exclusief BTW.
Een sessie duurt 60-90 minuten.