Familie en/of vrienden van…

Wat kun je als familie of vriend doen?

In het begin vermoedde je waarschijnlijk niets. Zeker als je nog nooit gehoord had van de groep waar je familielid of vriend mee in contact is gekomen. Het eerste contact met de groep leek zo onschuldig, liefdevol en hoopgevend. Je zag misschien zelfs positieve, grote veranderingen, zoals het feit dat hij stopte met het gebruiken van drugs of andere ongezonde leefgewoonten. Of je zag plotseling meer betrokkenheid bij allerlei maatschappelijke problemen, vrijwilligerswerk of meer bewustwording en structuur in het dagelijkse leven. De enthousiaste verhalen erover werkten misschien zelfs aanstekelijk. Dit zijn vaak genoemde redenen dat de ouders/familie/vrienden van nieuwbakken leden van gesloten, dwingende groepen niet meteen ingrijpen.

Maar dan beginnen de groepsactiviteiten, onbuigzame overtuigingen en groepsidealen ze volledig op te slokken. Zelfs de eens zo hechte familie- en vriendschapsbanden blijken niet opgewassen te zijn tegen de groepsdruk. De alarmbellen gaan vaak pas af als blijkt dat er alleen nog ruimte is voor de nieuwe ‘waarheid’. Wat is er nog te doen om het contact met ons familielid of vriend te behouden? Hoe kan meer inzicht in de schadelijke groep bijdragen aan een betere reactie op het gebeuren? Welke opties zijn er om verdere schade te beperken? Tot op welk moment is interventie nog mogelijk?

Je bent welkom contact op te nemen en ons met je mee te laten denken.