Counselling

Voor particulieren

Zowel voor degenen die opgegroeid zijn in een sektarische en/of gesloten groep als degenen die er kort of lang deel van hebben uitgemaakt. Voor wie ondersteuning zoekt bij het ontdekken van de eigen identiteit, los van de groep en bij het helder krijgen welke invloeden nog een rol (kunnen) spelen op de eigen gedachten en gedragingen van nu.

Je bent van harte welkom contact op te nemen en kennis te komen maken.

Voor familie en/of vrienden van

Voor wiens zoon/dochter, vriend/vriendin in aanraking is gekomen met een dwingende, gesloten groep of relatie. Voor degenen die willen begrijpen wat er met hun dierbare gebeurt. Vragen als: Hoe is het mogelijk dat iemand zoveel invloed op de ander kan uitoefenen dat ze bereid zijn de eigen familie en vrienden de rug toe te keren? Welke beïnvloedingstechnieken zijn te herkennen? Wanneer mogen we ingrijpen en wanneer niet? Meer inzicht in de werkwijze van deze groepen of relaties heeft in veel gevallen bijgedragen aan het herstellen of behouden van contact met de persoon in kwestie.

Je bent van harte welkom contact op te nemen.