Categorie archief Artikelen

doorFrances Peters

Impact op kinderen die opgroeien in een sektarische omgeving

Kinderen kiezen er zelf niet voor op te groeien in een sekte of gesloten groep. De keuze van hun ouder(s) heeft hiertoe geleid. En de gevolgen van het opgroeien in een sektarische omgeving is iets waar deze kinderen mee te maken krijgen, of ze willen of niet.
Over dit onderwerp is nog heel weinig geschreven en zwaar onderbelicht gebleven. Dit is merkbaar in de manier waarop hulpverleners en andere professionals omgaan met de inmiddels volwassen geworden kinderen en de nog minderjarige kinderen uit en in deze gesloten groepen.
Zijn er schadelijke effecten op de emotionele ontwikkeling en zo ja, welke zijn dat? Over welke concrete effecten hebben we het hier?

Daar gaat dit artikel over. Zie hier de Engelse versie en dit is de Nederlandse vertaling van het artikel: Geboren en getogen in een sekte – De impact op kinderen

Het is geschreven door Ashley Allen, in samenwerking met ICSA’s New York City Educational Outreach Committee en vertaald in het Nederlands door Frances Peters en Cordes Vertalingen.
Oorspronkelijke artikel in ICSA Today vol. 7/no.1/2016, p.17: Impact on Children of Being Born Into/Raised in a Cultic Group, by Ashley Allen

doorFrances Peters

De Keerzijde van Religie

In het vakblad Tijdschrift voor Coaching, de uitgave Religie van december 2015, werd het artikel ‘De Keerzijde van Religie’, gepubliceerd.

De auteurs zijn Arjan van Dijk en Frances Peters:

De Keerzijde van Religie

Intro:

Religie kan mooi zijn, maar er is ook een keerzijde. We zijn in
onze religieuze zoektocht ook kwetsbaar. Daar bewust van zijn,
helpt alert te blijven op signalen dat de groep of de leiding, in
naam van God, over de grenzen gaat van onze persoonlijke integriteit.
Of dat leiders het voorzien hebben op onze portemonnee
of uit zijn op onderwerping. De donkere kanten van zingeving…..”